Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 07:42:09

Inrapportering av elnätsverksamhet – Regelförenkling för alla - Ei R2018:03

Ei har identifierat att det finns ett behov av en översyn av de regler som finns kopplade till redovisning av nätverksamhet. I denna rapport beskriver vi vilka ändringar som behöver göras och presenterar ett förslag på ny förordning om redovisning av nätverksamhet.