Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Inrapportering av elnätsverksamhet – Regelförenkling för alla - Ei R2018:03

Ei har identifierat att det finns ett behov av en översyn av de regler som finns kopplade till redovisning av nätverksamhet. I denna rapport beskriver Ei vilka ändringar som behöver göras och presenterar ett förslag på ny förordning om redovisning av nätverksamhet.