Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 18:03:52

Regulatorisk kalkylränta - en teoretisk översikt

På uppdrag av Energimarknadsinspektionen (Ei) har EY analyserat det reglermässiga avkastningskravet (kalkylräntan) för elnät och jämfört hur den riskfria räntan hanteras i elnätsregleringen i sju västeuropeiska länder. Rapport var ett av underlagen i Ei:s arbete med att ta fram förslag till hur elnätsföretagens avkastning ska regleras.