Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 06:13:19

Efterfrågeflexibilitet - En outnyttjad resurs i kraftsystemet - sammanfattande broschyr

Kunden spelar en nyckelroll i ett framtida elsystem med en ökad mängd förnybar elproduktion. Det är en stor skillnad från dagens marknad där kunden i många avseenden inte behöver engagera sig i sin elanvändning. Men kundernas kännedom om och intresse för hur de kan styra och anpassa sin användning av el är idag lågt. Detta är en sammanfattande broschyr till Ei:s rapport Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet - Ei R 2016:15. Sammanfattningen finns också på engelska.