Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-20 16:55:01

Utvärdering av systembalansansvaret på gasmarknaden - Ei R2015:17

Systembalansansvaret innebär en skyldighet att övervaka och vid behov åtgärda balansen i systemet genom att antingen öka eller minska tillförseln av gas. I uppgiften ingår också att sköta den löpande avräkningen av de balansansvariga aktörernas individuella balans. Rapporten beskriver hur reformen har påverkat marknadens funktion och om det finns några insatser inom detta område som skulle kunna förbättra marknadens funktion