Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Utvärdering av systembalansansvaret på gasmarknaden - Ei R2015:17

Regeringen uppdrog åt Energimarknadsinspektionen (Ei) under 2014 att utvärdera hur överflytten av ansvaret från Svenska kraftnät till Swedegas har påverkat gasmarknadens funktion och att, vid behov, föreslå lämpliga förändringar i föreskrifter gällande avräkning. Målet med rapporten är således att brett beskriva hur reformen har påverkat marknadens funktion och om det finns några insatser inom detta område som skulle kunna förbättra marknadens funktion.