Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Utvärdering av branschinitiativet Prisdialogen - Ei R2015:04

Har fjärrvärmebranschens initiativ Prisdialogen stärkt konsumenternas position på marknaden och har den bidragit till en förutsägbarhet avseende prisutvecklingen? Det är två av frågeställningarna som Energimarknadsinspektionen (Ei) har tittat på i sin utvärdering av Prisdialogen.