Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Utvärdering av branschinitiativet Prisdialogen - Ei R2015:04

Har fjärrvärmebranschens initiativ Prisdialogen stärkt konsumenternas position på marknaden och har den bidragit till en förutsägbarhet avseende prisutvecklingen? Det är två av frågeställningarna som Energimarknadsinspektionen (Ei) har tittat på i sin utvärdering av Prisdialogen.