Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 11:31:31

Utvärdering av branschinitiativet Prisdialogen - Ei R2015:04

Fjärrvärmeleverantörerna i Sverige har en stark ställning i relationen till kunder och andra intressenter. Detta har sitt ursprung dels i fjärrvärmemarknadens utveckling, dels i den monopolställning som leverantörerna har gentemot
kunderna. Fjärrvärmemarknaden har kritiserats, främst för bristande dialog i samband med prisförändringar men också för höga oförutsägbara prishöjningar. Energimarknadsinspektionen (Ei) har utvärderat branschinitiativet prisdialogen för att utröna om initiativet innebär ökat förtroende för branschen och
om kundernas ställning stärkts på ett tillfredsställande sätt