Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 20:29:57

Incitament för effektivt utnyttjande av elnätet - Ei R2015:07

När intäktsramen bestäms ska Energimarknadsinspektionen (Ei) ta hänsyn till om nätverksamheten bedrivits effektivt. En sådan bedömning kan medföra att intäktsramen ökar eller minskar beroende på om nätföretaget har ett effektivt utnyttjande av elnätet. I denna rapport redovisar vi de överväganden som ligger till grund för Ei:s föreskrift om vad som avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet vid fastställande av intäktsram.