Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Handbok för projekt av gemensamt intresse - Ei R 2014:12

Detta är version 3 av handboken som uppdaterades i maj 2017. Ändringen består av ett nytt avsnitt 3.2.4 som har förtydligas efter önskemål från Kommissionen. Ändringen handlar om hur samråd ska genomföras för att uppfylla kraven i förordning (EU) nr 347/2013.