Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Handbok för projekt av gemensamt intresse - Ei R 2014:12

Detta är version 3 av handboken som uppdaterades i maj 2017. Ändringen består av ett nytt avsnitt 3.2.4 som har förtydligas efter önskemål från Kommissionen. Ändringen handlar om hur samråd ska genomföras för att uppfylla kraven i förordning (EU) nr 347/2013. Det finns även en Ei rapport Projekt av gemensamt intresse Ei R2013:11 - delrapport.