Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

  • Start
  • Om oss
  • ...
  • Rapporter och PM
  • 2014
  • Fördjupad kostnadsredovisning av uttagen tillsynsavgift enligt förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet - Ei R2014:14

2022-09-29 10:21:48

Fördjupad kostnadsredovisning av uttagen tillsynsavgift enligt förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet - Ei R2014:14

Enligt förordningen om vissa avgifter på naturgasområdet får Energimarknadsinspektionen (Ei) ta ut en tillsynsavgift för att finansiera den del av Ei:s verksamhet som sker enligt naturgaslagen och föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen. I den här rapporten lämnas en fördjupad kostnadsredovisning för de avgifter som myndigheten tar
ut med stöd av förordningen.