Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

  • Start
  • Om oss
  • ...
  • Rapporter och PM
  • 2014
  • Fördjupad kostnadsredovisning av uttagen tillsynsavgift enligt förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet" - Ei R2014:14

Fördjupad kostnadsredovisning av uttagen tillsynsavgift enligt förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet" - Ei R2014:14

Rapporten är en redovisning av förordningen (2008:1339) om vissa avgifter på naturgasområdet. I detta första deluppdrag lämnar Ei en fördjupad kostnadsredovisning för de avgifter som myndigheten tar ut för sin naturgasverksamhet.