Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om intäktsramar för naturgasföretag - Ei R2014:11

Nya bestämmelser, som trädde i kraft 1 juni 2013, innebär att naturgasföretagens intäkter ska förhandsregleras. Rapporten förklarar förhandsregleringen och Ei:s föreskrifter.