Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om intäktsramar för naturgasföretag - Ei R2014:11

Nya bestämmelser, som trädde i kraft 1 juni 2013, innebär att naturgasföretagens intäkter ska förhandsregleras. Rapporten förklarar förhandsregleringen och Ei:s föreskrifter.