Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 21:47:00

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om intäktsramar för naturgasföretag - Ei R2014:11

Nya bestämmelser innebär att naturgasföretagens intäkter ska förhandsregleras. I den här rapporten förklaras förhandsregleringen och Ei:s föreskrifter.