Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-14 01:56:46

En elmarknad i förändring – Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? - Umeå universitet

Vad är egentligen efterfrågeflexibilitet och vilka samhällsnyttor kan den bidra med? Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? Den frågan tittar en forskargrupp vid Centrum för Miljö- och Naturresursekonomi (CERE) vid Handelshögskolan, Umeå Universitet utifrån en beställning av Energimarknadsinspektionen (Ei). Rapporten finns även på engelska.