Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 00:19:34

Uppföljning av timmätningsreformen - en delrapport - Ei R2013:05

Genom timmätning ökar möjligheten för elkonsumenterna att minska sin totala elförbrukning och att ändra sitt förbrukningsmönster. Vidare möjliggörs en ny marknad för tjänster och produkter riktade mot konsumenters elförbrukning. Se även slutrapport Ei R2014:05.