Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Uppföljning av elområdesreformen - en delrapport - Ei R2013:12

I regleringsbrevet för 2013 uppdrogs inspektionen att på nytt kartlägga elmarknadens utveckling sedan elområdesindelningen. Målet med utredningen är att skapa en helhetsbild av elmarknaden sedan elområdesreformen hösten 2011 och belysa konsekvenser för alla aktörer på marknaden. Detta är en delrapport avseende det uppföljningsuppdrag som Ei fått. Slutrapporten presenteras i april 2014.