Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-20 19:41:40

Uppföljning av elområdesreformen - en delrapport - Ei R2013:12

Sverige är sedan 2011 indelat i fyra elområden.
Elområdesreformen genomfördes med flera syften. Ett av dessa var att uppfylla gällande EU-lagstiftning och därmed underlätta integrationen av de europeiska elmarknaderna. Vidare syftar elområdesindelningen till att genom de prisbildningar som uppstår signalera om var nyetablering av elproduktion och lokalisering av konsumtion är bäst lämpad att ske. Områdesindelningen bidrar också till att påvisa var förstärkningar i stamnätet bör prioriteras. Det här är Energimarknadsinspektionens (Ei) delrapport där vi presenterar data och statistik för elmarknadens olika delar, såsom råkraftsmarknad, slutkundsmarknad och finansiell marknad.