Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Uppföljning av elområdesreformen - en delrapport - Ei R2013:12

I regleringsbrevet för 2013 uppdrogs inspektionen att på nytt kartlägga elmarknadens utveckling sedan elområdesindelningen. Målet med utredningen är att skapa en helhetsbild av elmarknaden sedan elområdesreformen hösten 2011 och belysa konsekvenser för alla aktörer på marknaden. Detta är en delrapport avseende det uppföljningsuppdrag som Ei fått. Slutrapporten presenteras i april 2014.