Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 07:36:46

Sveriges el- och naturgasmarknad 2012 - Ei R2013:10

I den här rapporten redogör Energimarknadsinspektionen (Ei) för utvecklingen på el- och naturgasmarknaden i Sverige under 2012.