Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 22:13:13

Projekt av gemensamt intresse - Ei R2013:11

Energimarknadsinspektionen (Ei) har i uppdrag att ta fram förslag till handbok som krävs för att kunna implementera förordningen Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 347/2013 om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer. I delrapporten Projekt av gemensamt intresse lämnar Ei förslag till att regeringen ska delegera ansvaret för samordning enligt förordningen till Ei. Rapporten innehåller även disposition till handbok, lista över tillståndsförfarande som är beroende av varandra, samt att vi föreslår två mindre lagändringar.