Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Projekt av gemensamt intresse - Ei R2013:11

Regeringen har beslutat att ge Ei i uppdrag att ta fram förslag till handbok som krävs för att kunna implementera förordningen Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 347/2013 om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer. I delrapporten ”Projekt av gemensamt intresse” lämnar Ei förslag till att regeringen ska delegera ansvaret för samordning enligt förordningen till Ei. Rapporten innehåller även disposition till handbok, lista över tillståndsförfarande, som är beroende av varandra, samt föreslår två mindre lagändringar.