Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-12-06 02:11:24

Metod för fastställande av skäliga anslutningsavgifter för uttag 16-25 A Ei PM2013:03 version 9

Energimarknadsinspektionen (Ei) fastställer i denna promemoria en metod för att beräkna den högsta skäliga anslutningsavgiften för anslutningar till elnätet avseende en säkringsstorlek om 16–25 A. Metoden uppdateras varje år. Version 9 avser 2023 års anslutningsavgifter.