Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 02:33:43

Koncessionsbesluts exklusivitet gentemot miljöbalken - Ei R2013:15

Ellagen gäller parallellt med miljöbalken. Det innebär att en kraftledning kan bli föremål för förelägganden och förbud med stöd av miljöbalken, trots att ledningen omfattas av en koncession och det har gjorts en miljöprövning i samband med att koncessionen meddelades. I den här rapporten lämnar Energimarknadsinspektionen (Ei) ett reviderat förslag på utformning av en exklusivitetsregel för ellagen.