Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Förslag till ändrat regelverk för bedömning av elnätsföretagens intäktsramar - Ei R2013:06

Innehåll