Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 09:25:56

Förslag till ändrat regelverk för bedömning av elnätsföretagens intäktsramar - Ei R2013:06

Energimarknadsinspektionen (Ei) har i denna rapport analyserat de legala förutsättningarna i förhandsregleringenmed stöd av tidigare och aktuella erfarenheter och överlämnar ett antal författningsförslag till regeringen inför andra tillsynsperioden.