Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-20 19:35:47

De svenska elnätsföretagens redovisning av risk- och sårbarhetsanalyser och åtgärdsplaner 2012 - Ei PM2013:01

Avsikten med detta PM är att ge en samlad bild av den information som elnätsföretagen har rapporterat in till Energimarknadsinspektionen (Ei).
Elnätsföretagen har en årlig skyldighet att rapportera till Ei kan detta PM ge information om möjlighet till förbättringar vid kommande års rapportering