Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Anvisade elavtal – nuläget och framtida utveckling - Ei R2013:17

Energimarknadsinspektionen (Ei) har i 2013 års regleringsbrev fått i uppdrag att följa upp anvisningsavtalen bland annat genom att ta reda på vilka avtalsformer som elhandlarna anvisar på samt analysera skillnader i pris och villkor mellan anvisningsavtalen och andra avtal som erbjuds på elmarknaden. Syftet med redovisningen är att uppmärksamma konsumenter på de prisskillnader som finns mellan olika elhandlares anvisningsavtal, mellan anvisningsavtal och andra avtalsformer.