Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 19:30:25

Anvisade elavtal – nuläget och framtida utveckling - Ei R2013:17

Energimarknadsinspektionen (Ei) har fått i uppdrag att följa upp anvisningsavtalen bland annat genom att ta reda på vilka avtalsformer som elhandlarna anvisar på samt analysera skillnader i pris och villkor mellan anvisningsavtalen och andra avtal som erbjuds på elmarknaden. Syftet med redovisningen är att uppmärksamma konsumenter på de prisskillnader som finns mellan olika elhandlares anvisningsavtal, mellan anvisningsavtal och andra avtalsformer.