Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 03:26:38

Utveckling av elnätsavgifter 2011-2012 - Ei PM2012:03

Det här PM:et visar den reala prisutvecklingen av nätavgifterna. den reala prisutvecklingen av nätavgifterna. Det aggregerade värdet för samtliga elnätsföretag är ett medelvärde som är viktat på antal lågspänningsabonnenter per redovisningsenhet. Energimarknadsinspektionen (Ei) samlar i januari varje år in uppgifter om elnätsföretagens nätavgifter. Uppgifterna används i inspektionens granskningar av elnätsmonopolen samt till analyser och statistik. Den här sammanställningen baseras på nätföretagens inlämnade uppgifter för 2004-2012 och är inte en bedömning av skäligheten i avgifterna. Vi har särskilt studerat prisökningarna hos de tre stora nätföretagen E.ON, Fortum och Vattenfall, eftersom de har en stor del av de totala antalet kunder.