Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Systemet med anvisad elhandlare - översyn och förslag till åtgärder

Denna rapport beskriver hur dagens system med anvisad elhandlare fungerar samt hur de anvisade priserna har utvecklats över tiden. Ei har genomfört uppdraget efter samråd med Konsumentverket. Arbetet har följts av en referensgrupp bestående av branschföreträdare och berörda intresseorganisationer som har haft möjlighet att lämna synpunkter under arbetets gång.