Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Sveriges el- och naturgasmarknad 2011 - Ei R2012:10

Hur många mil ledning består det svenska elnätet av? Hur såg elprisernas utveckling ut under förra året? Och hur många naturgasanvändare har vi egentligen i Sverige? De svaren och många fler hittar du i rapporten "Sveriges el- och naturgasmarknad 2011". Rapporten ger en översiktlig och lättillgänglig bild av utvecklingen på el- och naturgasmarknaden under 2011 och är framtagen av Ei i enlighet med rapporteringskraven i el- och naturgasmarknadsdirektiven.