Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 11:56:33

Sveriges el- och naturgasmarknad 2011 - Ei R2012:10

Rapporten ger en översiktlig och lättillgänglig bild av utvecklingen på el- och naturgasmarknaden under 2011. Rapporten tas fram av Energimarknadsinspektionen (Ei) i enlighet med rapporteringskraven i el- och naturgasmarknadsdirektiven.