Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Metod för fastställande av skäliga anslutningsavgifter för uttag 16-25 A - Ei PM2012:02

Den som ansluter sig till elnätet får betala en avgift till elnätsföretaget. Energimarknadsinspektionen (Ei) har beslutat om en schablonmetod för att pröva skäligheten.