Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 20:13:45

Estimering av kalkylränta för gasnätsverksamhet för åren 2010 och 2011

Ernst & Young har haft i uppdrag av Energimarknadsinspektionen (Ei) att estimera en kalkylränta för företag med verksamhet i Sverige inom områdena transmission, distribution och lagring av naturgas. Syftet med framtagen kalkylränta är att tjäna som beslutsunderlag för Ei vid bedömningen av skäligheten i gasnätsföretagens tariffer för åren 2010 och 2011.