Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Estimering av kalkylränta för gasnätsverksamhet för åren 2010 och 2011

Ernst & Young har haft i uppdrag av Energimarknadsinspektionen (Ei) att estimera en kalkylränta för företag med verksamhet i Sverige inom områdena transmission, distribution och lagring av naturgas. Syftet med framtagen kalkylränta är att tjäna som beslutsunderlag för Ei vid bedömningen av skäligheten i gasnätsföretagens tariffer för åren 2010 och 2011.