Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 18:45:23

En överblick över den svenska naturgasmarknaden - Ei PM2012:05

Den svenska naturgasmarknaden är en relativt liten marknad eftersom bara cirka 3,5 procent av det totala svenska energibehovet täcks av naturgas. I Energimarknadsinspektionens (Ei) senaste PM ges en sammanfattning om hur marknaden fungerar och vilka aktörer som finns på den.