Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Elnätsföretagens redovisning av risk- och sårbarhetsanalyser och åtgärdsplaner 2011- Ei PM2012:01

Avsikten är att ge en samlad bild av den information som rapporterats in till Ei om arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser och åtgärdsplaner i elnätsföretagen. Då nätföretagen har en årlig skyldighet att rapportera till Ei kan denna PM ge information om möjlighet till förbättringar vid kommande års rapportering.