Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Elnätsföretagens redovisning av risk- och sårbarhetsanalyser och åtgärdsplaner 2011- Ei PM2012:01

Avsikten är att ge en samlad bild av den information som rapporterats in till Ei om arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser och åtgärdsplaner i elnätsföretagen. Då nätföretagen har en årlig skyldighet att rapportera till Ei kan denna PM ge information om möjlighet till förbättringar vid kommande års rapportering.