Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 01:25:53

Elnätsföretagens redovisning av risk- och sårbarhetsanalyser och åtgärdsplaner 2011- Ei PM2012:01

PM:et ger en samlad bild av den information som elnätsföretagen rapporterats in till Energimarknadsinspektionen (Ei) om arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser och åtgärdsplaner. Elnätsföretagen har en årlig skyldighet att rapportera till Ei och informationen i detta PM skapar förutsättningar för att hitta förbättringar till kommande års inrapportering.