Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Bilaga till rapporten Elnätstariffer - behövs mer regler om avgifternas utformning - Ei R2012:14

Detta är en bilaga till rapporten EiR 2012:14 Elnätstariffer – behövs mer regler om avgiftens utformning?