Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-10-01 04:58:12

Bedömning av gasnätsföretagens tariffintäkter år 2011 - Ei R2013:08

I rapporten granskar Energimarknadsinspektionen (Ei) 2010 års tariffer. Gasnätsföretagens redovisade intäkter har jämförts med en av Ei beräknad intäkt.