Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Bedömning av gasnätsföretagens tariffintäkter år 2011 - Ei R2013:08

I rapporten granskar Ei 2010 års tariffer. Gasnätsföretagens redovisade intäkter har jämförts med en av Ei beräknad intäkt.