Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Bedömning av elnätsföretagens nätavgifter 2011 - Ei R2012:13

Den 16 juni 2009 beslutade riksdagen om ändringar i ellagen (1997:857) som innebär att elnätstariffernas skälighet från år 2012 granskas på förhand. Granskningen av 2011 års nättariffer blir därmed den sista granskningen som sker i efterhand.