Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-20 18:12:39

Bedömning av elnätsföretagens nätavgifter 2011 - Ei R2012:13

2009 beslutade riksdagen om ändringar i ellagen (1997:857) som innebär att elnätstariffernas skälighet från år 2012 granskas på förhand. Granskningen av 2011 års nättariffer blir därmed den sista granskningen som sker i efterhand.