Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 07:58:37

Sveriges el och naturgasmarknad - Ei R2011:07

En översiktlig bild av utvecklingen på el- och naturgasmarknaden under 2010.