Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Sveriges el och naturgasmarknad - Ei R2011:07

En översiktlig bild av utvecklingen på el- och naturgasmarknaden under 2010.