Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Slutliga normvärden för elnätsanläggningar i första tillsynsperioden 2012-2015 - Ei PM2011:02

I denna promemoria redovisas nu slutliga normvärdesanläggningar och dess normvärden för första tillsynsperioden 2012‐2015.