Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 16:41:01

Slutliga normvärden för elnätsanläggningar i första tillsynsperioden 2012-2015 - Ei PM2011:02

I PM:et redovisas slutliga normvärdesanläggningar och dess normvärden för första tillsynsperioden 2012‐2015.