Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Lokalnätstariffer - struktur och utformning Sweco

Rapporten berör lokalnätstariffers struktur och nätföretagens resonemang vid utformningen av dessa. Rapporten bygger på intervjuer.