Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 09:15:46

Halvårsrapport om elmarknaden april-september - Ei R2011:11

I den här rapporten beskrivs och kommenteras utvecklingen på elmarknaden mellan april och september 2011. Rapporten syftar till att bidra till en ökad kunskap och förståelse, samt att ge en så heltäckande bild avelmarknadens utveckling som möjligt. Halvåret april-september präglades av den snabba återhämtningen av underskotten i de nordiska vattenmagasinen och utfasningen av den tyska kärnkraften. Samtidigt hade en ökad oro på de finansiella marknaderna en viktig betydelse för marknadsutvecklingen.