Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 19:43:02

Bedömning av gasnätsföretagens tariffintäkter av år 2009 - Ei R2010:27

I denna rapport granskas 2009 års tariffer genom att gasnätsföretagens intäkter för år 2009 har jämförts med av Energimarknadsinspektionens (Ei) beräknade intäkter för 2009. Intäkterna har beräknats i huvudsak enligt de metoder som har utvecklats för förhandsprövningen av gasnätstariffer. Grunden för granskningen är de uppgifter som återfinns i gasnätsföretagens årsrapporter för år 2009. Vi har också granskat gasnätsföretagens tariffmodeller mot bakgrund av de metodgodkännanden som Ei tidigare lämnat.