Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-01-27 19:13:53

Bedömning av gasnätsföretagens tariffintäkter av år 2009 - Ei R2010:27

Granskningen av de svenska gasnätsföretagens avgifter under 2009 redovisas i rapporten.