Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 19:07:41

Bedömning av elnätsföretagens nätavgifter 2010 - Ei R2011:12

Här kan du läsa om Energimarknadsinspektionens (Ei) granskning av elnätsavgifterna under 2010. En slutlig bedömning av om företagen tagit ut för mycket i elnätsavgift görs 2012.