Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Bedömning av elnätsföretagens nätavgifter 2010 - Ei R2011:12

Energimarknadsinspektionens granskning av elnätsavgifterna under 2010. En slutlig bedömning av om företagen tagit ut för mycket i elnätsavgifter eller inte görs 2012.