Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Bedömning av elnätsföretagens nätavgifter 2010 - Ei R2011:12

Energimarknadsinspektionens granskning av elnätsavgifterna under 2010. En slutlig bedömning av om företagen tagit ut för mycket i elnätsavgifter eller inte görs 2012.