Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 08:05:42

Utveckling av elnätsavgifter 2009/2010 - Ei PM2010:03

Efter en lång period av oförändrade nätavgifter höjer nu nätföretagen sina avgifter kraftigt för år 2010. Trendbrottet kommer inte som någon överraskning. De stora elavbrotten i samband med stormarna Gudrun och Per åren 2005 och 2007 har lett till omfattande investeringar i nedgrävning och isolering av ledningar. Till detta kommer investeringar för att möta det funktionskrav som införs i lagstiftningen från 1 januari 2011, vilket innebär att inga avbrott längre än 24 timmar kommer att tillåtas. Vidare har även reformen under 2009 om månadsvis avläsning lett till ökade kostnader för nya mätare och avläsningssystem. I det här PM:et kan du läsa mer om utvecklingen av elnätsavgifter under 2009-2010.