Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Utveckling av elnätsavgifter 2009/2010 - Ei PM2010:03

Efter en lång period av oförändrade nätavgifter höjer nu företagen sina avgifter kraftigt för år 2010.