Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Tillsynsplan avseende Affärsverket svenska kraftnät 2010 -Ei PM2010:04

Energimarknadsinspektionen (Ei) är tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Ei har i sin roll som tillsynsmyndighet ansvar för tillsynen av Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) i de delar som rör efterlevnaden av regelverket på elmarknaden.