Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Tillsynsplan avseende Affärsverket svenska kraftnät 2010 -Ei PM2010:04

Energimarknadsinspektionen (Ei) är tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Ei har i sin roll som tillsynsmyndighet ansvar för tillsynen av Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) i de delar som rör efterlevnaden av regelverket på elmarknaden.