Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Normvärden för anläggningar med spänning över 24 kV - Ei PM2010:2

Energimarknadsinspektionen (Ei) redovisar sitt arbete med att ta fram normvärden för att beräkna värdet av kapitalbasen vid förhandsprövning av elnätstariffer. Promemorian behandlar normvärden för anläggningar med spänning över 24 kV (regionnät).