Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-20 17:32:32

Normvärden för anläggningar med spänning över 24 kV - Ei PM2010:2

Energimarknadsinspektionen (E) har efter ändringar i ellagen (1997:857) tagit fram en ny typ av reglering av nätföretagens tariffer som ska ske på förhand. En viktig del i den nya regleringen är att bestämma hur nätföretagen ska beräkna värdet på sina anläggningar, det vill säga företagets kapitalbas. I rapporten Värdering av elnätsföretagens kapitalbas i förhandsregleringen Ei R2010:07 beskrivis hur kapitalbasen ska beräknas. I första hand ska nätföretagen använda normvärden för att beräkna värdet på sin kapitalbas. För att kunna göra det har Ei tidigare presenterat en preliminär normvärdeslista för anläggningar med spänning upp till och med 24 kV. Normvärdena för anläggningar med spänning över 24 kV baserades på Ei:s rapport EiPM2009:02. Vilken i sin tur bygger på de normvärden som har upprättas av Sweco Energuide med vissa korrigeringar. Energimarknadsinspektionen (Ei) redovisar sitt arbete med att ta fram normvärden för att beräkna värdet av kapitalbasen vid förhandsprövning av elnätstariffer. Promemorian behandlar normvärden för anläggningar med spänning över 24 kV (regionnät).