Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Metod för prövning av anslutningsavgift - Ei PM2010:06

Metoden omfattar anslutningar för uttagsabonnemang med en säkringsstorlek på 16–25 ampere och ett avstånd till närmaste transformatorstation på högst 1199 meter.