Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Löpande kostnader i förhandsregleringen - grundprinciper vid beräkning - Ei R2010:06

Från och med år 2012 kommer elnätstariffernas skälighet att granskas på förhand. Det innebär att Ei kommer att besluta om hur stora elnätföretagens intäkter får vara genom en så kallad intäktsram för en fyraårsperiod.