Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Löpande kostnader i förhandsregleringen - grundprinciper vid beräkning - Ei R2010:06

Från och med år 2012 kommer elnätstariffernas skälighet att granskas på förhand. Det innebär att Ei kommer att besluta om hur stora elnätföretagens intäkter får vara genom en så kallad intäktsram för en fyraårsperiod.