Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 07:07:48

Löpande kostnader i förhandsregleringen - grundprinciper vid beräkning - Ei R2010:06

Från och med år 2012 kommer elnätstariffernas skälighet att granskas på förhand. Det innebär att Energimarknadsinspektionen (Ei) kommer att besluta om hur stora elnätföretagens intäkter får vara genom en så kallad intäktsram för en fyraårsperiod. I den här rapporten kan du läsa om vad som är en skälig löpande kostnad i nätverksamhet. Ei beskriver också de metoder som vi kommer att använda för att fastställa en skälig löpande kostnad för den första tillsynsperioden.