Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Kvalitetsbedömning av elnät vid förhandsreglering - Ei R2010:08

Energimarknadsinspektionens beskrivning av hur kvalitet i elnätföretagens sätt att bedriva nätverksamhet ska bedömas under perioden 2012‐2015.