Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 09:12:54

Kvalitetsbedömning av elnät vid förhandsreglering - Ei R2010:08

Från och med år 2012 kommer Energimarknadsinspektionen (Ei) att besluta hur stora elnätsföretagens intäkter får vara genom en så kallad intäktsram för en fyraårsperiod. När intäktsramen bestäms ska Ei ta hänsyn till kvaliteten i nätkoncessionsinnehavarens sätt att bedriva nätverksamheten. En sådan bedömning kan medföra att intäktsramen ökar eller minskar beroende på om nätföretaget har en god eller mindre god kvalitet på överföringen av el. I denna rapport lämnar Ei en beskrivning av hur kvalitet i elnätföretagens sätt att
bedriva nätverksamhet ska bedömas under perioden 2012‐2015.