Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Komplettering av normvärdeslista - för anläggningar med spänning upp till och med 24 kV - Ei PM 2010:13

Ei har beslutat om nya normvärden avseende elmätare, betongstation och reservkrafts aggregat. I denna promemoria beskriver Ei bakgrunden till det fattade beslutet.