Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-01-27 17:58:40

Komplettering av normvärdeslista - för anläggningar med spänning upp till och med 24 kV - Ei PM 2010:13

Ei har beslutat om nya normvärden avseende elmätare, betongstation och reservkrafts aggregat. I denna promemoria beskriver Ei bakgrunden till det fattade beslutet.