Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-16 05:40:24

Komplettering av normvärdeslista - för anläggningar med spänning upp till och med 24 kV - Ei PM 2010:13

Det nuvarande normvärdet för elmätare har sin grund i EBR‐katalogen 2006‐2009.1 I EBR:s värde för dessa år ingår materialkostnaden för elmätaren. Energimarknadsinspektionen (Ei) har i dialog med elnätsföretagen valt att fortsätta utreda förutsättningarna för ett normvärde som inte bara avser elmätare utan också installationsarbetet och insamlingsutrustningen. Denna utredning har resulterat i att Ei anser att övervägande skäl talar för att normvärde för elmätare ska avse även installation av denna samt det system som behövs för att samla in mätvärden. Dessutom har Ei funnit det sannolikt att kostnaderna för själva elmätaren kan vara något lågt satt mot bakgrund av att kostnaden avser en fjärravläst månadsmätare. Ei har beslutat om nya normvärden avseende elmätare, betongstation och reservkrafts aggregat. I detta PM beskriver Ei bakgrunden till det fattade beslutet.