Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 20:05:07

Halvårsrapport om elmarknaden oktober–mars 2009-2010 - Ei R2010:09

I den här rapporten beskrivs och kommenteras utvecklingen på elmarknaden under oktober 2009 till mars 2010. Under perioden nådde elpriset stundtals rekordhöga nivåer. Detta ledde till en intensiv debatt om elmarknadens funktion. De huvudsakliga förklaringarna till de höga priserna var att kärnkraftproduktionen var lägre än vanligt samtidigt som det i stora delar av Norden var kallare än på flera år. Mot bakgrund av händelserna på marknaden inriktas rapporten särskilt mot prisutvecklingen och beskriver bakomliggande faktorer till pristopparna. Under perioden hade Sverige den högsta elexporten på fyra år. Samtidigt gav turbulensen och de tidvisa extrema priserna från vintern 2009-2010 efterdyningar på elmarknaden.