Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Halvårsrapport om elmarknaden april-september 2010 - Ei R2010:15

Under perioden hade Sverige den högsta elexporten på fyra år. Samtidigt gav turbulensen och de tidvisa extrema priserna från vintern 2009-2010 efterdyningar på elmarknaden.