Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Halvårsrapport om elmarknaden april-september 2010 - Ei R2010:15

Under perioden hade Sverige den högsta elexporten på fyra år. Samtidigt gav turbulensen och de tidvisa extrema priserna från vintern 2009-2010 efterdyningar på elmarknaden.