Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 01:34:23

Halvårsrapport om elmarknaden april-september 2010 - Ei R2010:15

I den här rapporten kan du läsa om utvecklingen på elmarknaden under det gångna halvåret, april till september 2010. Rapporten syftar till att bidra till en ökad kunskap och förståelse, samt att ge en så heltäckande bild av elmarknadens utveckling som möjligt. Perioden april‐september 2010 kom att präglas av efterverkningar från vinterperioden oktober‐mars 2009/2010 då priserna stundvis var extremt höga. Trots att förhållandena på marknaden var betydligt lugnare under sommarhalvåret än under den gångna vintern var det brist på vatten i magasinen efter vinterns ansträngda läge. Detta i kombination med en ökad elanvändning till följd av ljusningen i ekonomin gjorde att priset låg på en förhållandevis hög nivå under sommaren.