Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 02:17:14

Förhandsregleringens krav på effektiviseringar intäktsramen för löpande kostnader - Ei R2010:11

Energimarknadsinspektionen (Ei) har för avsikt att tillämpa ett generellt effektiviseringskrav på de löpande påverkbara kostnaderna. För att bestämma storleken på det effektiviseringskravet har flera analyser gjorts. Produktivitetsutvecklingen har studerats genom beräkningar för de svenska elnätsföretagen, genom jämförelser med andra branscher och genom internationella jämförelser. I rapporten redovisar Ei förhandsregleringens krav på effektiviseringar och beräkningen av en intäktsram för de löpande kostnaderna.