Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Förhandsregleringens krav på effektiviseringar intäktsramen för löpande kostnader - Ei R2010:11

I rapporten redovisar Ei förhandsregleringens krav på effektiviseringar och beräkningen av en intäktsram för de löpande kostnaderna.