Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Förhandsprövning av gastariffer - Ei R2010:14

Ei bedömer att det är rimligt att ha samma typ av tillsyn av tariffer oavsett energislag. Vi föreslår därför att intäkter i gasnätverksamhet ska regleras på förhand genom en så kallad intäktsram.