Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-01-27 19:20:49

Förhandsprövning av gastariffer - Ei R2010:14

Ei bedömer att det är rimligt att ha samma typ av tillsyn av tariffer oavsett energislag. Vi föreslår därför att intäkter i gasnätverksamhet ska regleras på förhand genom en så kallad intäktsram.