Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Förhandsprövning av elnätstariffer - Ei R2010:24

Slutrapporten inför första tillsynsperioden 2012-2015 redovisar tillsynsmetoder för prövning av ett förslag till intäktsram.