Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Tillsyn för överföring och lagring av naturgas - Ei R2009:17

Energimarknadsinspektionen ger anvisningar till hur Sveriges gasnätföretag ska gå till väga för att kunna begära en skälig intäktsram för den första tillsynsperioden.