Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 01:48:04

Tillsyn för överföring och lagring av naturgas - Ei R2009:17

Energimarknadsinspektionen ger anvisningar till hur Sveriges gasnätföretag ska gå till väga för att kunna begära en skälig intäktsram för den första tillsynsperioden.