Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-16 06:47:45

Lägesrapport om elnätsföretagens arbete med installation av mätare för månadsvis avläsning

När kravet på månadsvis avläsning träder i kraft den 1 juli 2009 kommer 99 procent av alla elkunder ha fått sin elmätare utbytt.