Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-09-25 12:42:35

Lägesrapport för leveranssäkerhet i elnäten - Ei R2009:03

Trots omfattande investeringar är elavbrotten fortfarande för många och för långa. Problemen är störst på landsbygden.